Val till andra organisationer

Valuppdrag för styrelsen VK

Tolkservice: val av 1+1 revisorer samt valberedning 2 ledamöter

Westmannastiftelsen: val av 5+5 styrelseledamöter, 2+2 revisorer

VafabMiljö kommunalförbund: val av 2 revisorer

Patientnämnden: val av 2+2 ledamöter från kommunerna

Gemensam nämnd för hjälpverksamhet och andra samverksansfrågor: val av 1+1 ledamöter från kommunerna sam utse vice ordförande från valda ledamöter.

Strategisk regional beredning: val av 1:e och 3:e vice ordförande