Val till andra organisationer

Val-uppdrag för styrelsen VK

Tolkservice, val av 1+1 revisorer samt valberedning 2 ledamöter

Westmannastiftelsen eller Stiftelsen för naturskydd och friluftsliv i Västmanland, val av 5+5 styrelseledamöter, 2+2 revisorer

VAFAB, val av 2 revisorer

Patientnämnden (GN i LTV) val av 2+2 ledamöter från kommunerna

Hjälpmedelsnämnden/gemensamma nämnden i LTV, val av 1+1 ledamöter från kommunerna sam utse vice ordförande från valda ledamöter.