Om VK

Vad är VK – Västmanlands kommuner?

VK är en ideell förening för länets kommuner med syfte att utveckla samarbeta mellan kommunerna i gemensamma frågor.

VK bildades av dåvarande VKL under 2017 i samband med att landstinget ombildades och blev region.

VK:s inriktning är att fortsatt fokusera på samverkan mellan länets kommuner i samverkan med region Västmanland via SRB.