Om VK

Vad är VK – Västmanlands kommuner?

VK är en ideell förening för länets kommuner med syfte att utveckla samarbeta mellan kommunerna i gemensamma frågor.

VK bildades av dåvarande VKL under 2017 i samband med att landstinget ombildades och blev region.

Under 2017 och 2018 har VK haft ett antal möten där gemensamma frågor och föreningens framtid har diskuterats.

VK:s inriktning är att fortsatt fokusera på samverkan mellan länets kommuner i samverkan med region Västmaland via SRB.

Under 2018 arbetar VK med samverkan kring följande områden:

  • Ansökan om EU-medel
  • Överenskommelse mellan länets räddningstjänster
  • Samproducerad lärarutbildning i samverkan med Mälardalens Högskola
  • Gemensamma utbildningsinsatser för gymnasie- och vuxenutbildning