Politik och Beslut

VK har styrelsemöte cirka fyra gånger per år och förbundsmöte vart fjärde år.