Politik och Beslut

VK har styrelsemöte fyra gånger per år och förbundsmöte vart fjärde år.

Sammanträdestider för 2022:

8 april (ändrades till ett möte per capsulam 1 april)

3 juni

2 september

9 december