Politik och Beslut

VK har styrelsemöte fyra gånger per år och förbundsmöte vart fjärde år.

Nästa styrelsemöte äger rum den 5 juni kl. 09:00 – 10:00.