Politik och Beslut

VK har styrelsemöte fyra gånger per år.

Nästa sammanträde är den 30 november 2018.