Politik och Beslut

VK har styrelsemöte fyra gånger per år och förbundsmöte vart fjärde år.

Nästa styrelsemöte äger rum den 7 februari 2020.