Politik och Beslut

VK har styrelsemöte fyra gånger per år.

Nästa sammanträde är den 31 augusti 2018 kl. 12:00 – 13:00.