Politik och Beslut

VK har styrelsemöte fyra gånger per år.