Politik och Beslut

VK har styrelsemöte fyra gånger per år och förbundsmöte vart fjärde år.

Sammanträdestider för 2021:

5 februari

11 juni

3 september

10 december